Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie usunięcia zalegających od wielu lat odpadów wzdłuż kanału Reczanka

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Recza
data wpływu: 2020-09-01, data przekazania: 2020-09-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
TADEUSZ ROBACZEK przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Recza

Wydział merytoryczny: BN, data odpowiedzi: 2020-09-15