Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
23 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych podczas posiedzenia Komisji przed XVIII sesją Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2020-01-23
22 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i Sołtysów podczas posiedzenia XVI sesji Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-12-30
21 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych podczas posiedzenia Komisji przed XVI sesją Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-12-18
20 - rozwiń Zapytanie w sprawie przejęcia działek od KOWR w m. Lubieniów zapytanie RAFAŁ WALCZAK 2020-02-06 2020-02-19
19 - rozwiń Wnioski zgłaszane przez mieszkańców wniosek TADEUSZ ROBACZEK 2020-01-30 2020-02-12
18 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i Sołtysów podczas posiedzenia XV sesji Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-11-27
17 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych podczas posiedzenia Komisji przed XV sesją Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-11-20
16 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i Sołtysów podczas posiedzenia XIV sesji Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-10-30
15 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych podczas posiedzenia Komisji przed XIV sesją Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-10-25
14 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych podczas posiedzenia Komisji przed XII sesją Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-09-19
13 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i Sołtysów podczas posiedzenia XII sesji Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-09-25
12 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i Sołtysów podczas posiedzenia X sesji Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-09-25
11 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych podczas posiedzenia Komisji przed X sesją Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-09-18
10 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i sołtysów podczas posiedzenia VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-04-24
9 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i sołtysów podczas posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Reczu wyjazdowej wniosek 2019-05-29
8 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych podczas posiedzenia Komisji przed VIII sesją Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-03-19
7 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i Sołtysów podczas posiedzenia VI sesji Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-03-27
6 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i Sołtysów podczas posiedzenia VI sesji Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-03-19
5 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i Sołtysów podczas posiedzenia V sesji Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-02-27
4 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych podczas posiedzenia Komisji przed V sesji Rady Miejskiej w Reczu wniosek 2019-02-19
3 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i Sołtysów podczas posiedzenia IV sesji Rady Miejskiej w Reczu zapytanie 2019-01-30
2 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i Sołtysów podczas posiedzenia II sesji Rady Miejskiej w Reczu zapytanie 2018-12-05
1 - rozwiń Wnioski i zapytania zgłaszane przez Radnych i Sołtysów podczas posiedzenia III sesji Rady Miejskiej w Reczu zapytanie 2018-12-20