Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 5 7 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 LEONARDA CICHORZEWSKA za
2 TADEUSZ ROBACZEK wstrzymał się
3 ARTUR PETRYKOWSKI wstrzymał się
4 DAWID KOŹMIŃSKI przeciw
5 TOMASZ SMUS przeciw
6 RAFAŁ WALCZAK wstrzymał się
7 AGNIESZKA MUSIALIK wstrzymał się
8 EDWARD KONIECZNY przeciw
9 PIOTR ŻYGAŁA wstrzymał się
10 ANETA KAMIONKA przeciw
11 PIOTR CYBULSKI przeciw
12 LEON GRZELAK przeciw
13 JOLANTA MARIOLA DUBIEL za
14 RYSZARD DOBRZANIECKI przeciw
15 BARBARA POKORSKA za