Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 -1 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 -1 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 2 0 -1 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 LEONARDA CICHORZEWSKA za
2 TADEUSZ ROBACZEK za
3 JUSTYNA HOŁUBOWSKA nieobecny
4 ARTUR PETRYKOWSKI za
5 DAWID KOŹMIŃSKI wstrzymał się
6 TOMASZ SMUS wstrzymał się
7 SABINA MAZUR nieobecny
8 RAFAŁ WALCZAK za
9 AGNIESZKA MUSIALIK za
10 EDWARD KONIECZNY za
11 PIOTR ŻYGAŁA za
12 ANETA KAMIONKA nieobecny
13 PIOTR CYBULSKI za
14 LEON GRZELAK za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 2 0 -1 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 LEONARDA CICHORZEWSKA za
2 TADEUSZ ROBACZEK za
3 JUSTYNA HOŁUBOWSKA nieobecny
4 ARTUR PETRYKOWSKI za
5 DAWID KOŹMIŃSKI wstrzymał się
6 TOMASZ SMUS wstrzymał się
7 SABINA MAZUR nieobecny
8 RAFAŁ WALCZAK za
9 AGNIESZKA MUSIALIK za
10 EDWARD KONIECZNY za
11 PIOTR ŻYGAŁA za
12 ANETA KAMIONKA nieobecny
13 PIOTR CYBULSKI za
14 LEON GRZELAK za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 -1 3