Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 9 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 LEONARDA CICHORZEWSKA wstrzymał się
2 TADEUSZ ROBACZEK wstrzymał się
3 ARTUR PETRYKOWSKI wstrzymał się
4 DAWID KOŹMIŃSKI za
5 TOMASZ SMUS za
6 RAFAŁ WALCZAK wstrzymał się
7 AGNIESZKA MUSIALIK wstrzymał się
8 EDWARD KONIECZNY wstrzymał się
9 PIOTR ŻYGAŁA wstrzymał się
10 ANETA KAMIONKA nieobecny
11 PIOTR CYBULSKI za
12 LEON GRZELAK wstrzymał się
13 JOLANTA MARIOLA DUBIEL nieobecny
14 RYSZARD DOBRZANIECKI za
15 BARBARA POKORSKA wstrzymał się